Μερτζιώτης

Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνων


Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής


Μετεκπαιδευθείς στην Αγγλία,UCL,U.K.


Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εστιακής Θεραπείας

Προσωπικές πληροφορίες

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Διακρίσεις

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις - Βιβλία- Διακρίσεις