Μεγέθυνση πέους ή φαλλοπλαστική

Οι παρακάτω φωτο είναι απο πραγματικά περιστατικά ασθενών μου μετά απο συγκατάθεση τους.Δεν προβάλλονται για διαφημηστικούς σκοπούς και ούτε υποδηλούν ανάλογο πιθανό αποτέλεσμα για την δική σας περίπτωση .Κάθε άνδρας είναι μοναδικός ,όπως είναι και το αποτέλεσμα του μετα απο φαλλοπλαστική.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 01

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 02

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 03

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 04

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5η

Πρίν

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 08 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 05

Μετά

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 06 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 07

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6η

Πρίν

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 09

Μετά

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 10 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 11 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 12 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 13